Informacja!!

Informacja!

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. informuje, że od 29.03.2021 do 10.04.2021 zostaje zamknięty Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.

W okresie tym nie będą również odebrane przez pracowników Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. Z o.o. odpady elektryczne i elektroniczne.

Wielkość czcionki
Kontrast