Informacje dodatkowe

grafika przedstawiająca logo firmy REMONDIS

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, podmiotem odbierającym odpady komunalne w Częstochowie jest firma REMONDIS. Umowa pomiędzy Zamawiającym, czyli Gminą Miasta Częstochowa, a Wykonawcą została podpisana na 2 lata począwszy od 1 lutego 2020 roku. 

REMONDIS Sp. z O.O. Oddział Częstochowa jest częścią ogólnokrajowej sieci REMONDIS. Dzięki temu łączy bliską lokalizację i zróżnicowany zakres świadczeń. REMONDIS świadczy usługi dla ponad 30 milionów mieszkańców w 33 krajach świata. Dysponuje siecią 800 własnych instalacji, zatrudnia 32.000 pracowników. Rocznie REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje w przybliżeniu 30 milionów ton surowców.

REMONDIS działa w Polsce już od 1992 roku! Obecnie posiada oddziały w 47 miastach na terenie całego kraju. Przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów, elektrorecyklingu, sortowania odpadów, oczyszczania ulic i dróg oraz gospodarki wodno-ściekowej.

DANE KONTAKTOWE Oddziału w Częstochowie:

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Częstochowa 

ul. Radomska 12 42-200 Częstochowa 

Telefon: +48 34 3627230

Fax: +48 34 3720543

e-mail: czestochowa@remondis.pl

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH Z TERENU GMINY MIASTA CZĘSTOCHOWY.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Częstochowa:

  • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 42-263 Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1
  • Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, 42-202 Częstochowa, ul. Wielkopiecowa 16, Remondis Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie,

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA INNYCH ODPADÓW PROBLEMOWYCH

  • ETERNIT – PreZero Małopolska Sp. z o.o. oddział Częstochowa ul. Dębowa 28 – numer kontaktowy: 34 361 60 87
  • OPONY – PreZero Małopolska Sp. z o.o. oddział Częstochowa ul. Dębowa 28 – numer kontaktowy: 34 361 60 87
  • STYROPIAN – PreZero Małopolska Sp. z o.o. oddział Częstochowa ul. Dębowa 28 – numer kontaktowy: 34 361 60 87
  • PAPA –  EKO-GWAJM Adres: ul. Kościuszki 212, Ogrodzieniec – numer kontaktowy: 32 673 21 50
  • SZNUREK ROLNICZY – PBI Adres: ul. Aleja Pokoju 48, Częstochowa –  numer kontaktowy: 664 903 784
  • FOLIA – PBI Adres: ul. Aleja Pokoju 48, Częstochowa – numer kontaktowy: 664 903 784
  • ELEKTROŚMIECI – Firma BOWI Adres: Ogrodowa 64a, Częstochowa – numer kontaktowy: 34 374 03 19