Komunikat dla właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z 50% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zamieszkiwaniem na nieruchomości rodziny wielodzietnej.

Informujemy, że warunkiem skorzystania z 50% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zamieszkiwanie na tej nieruchomości przez rodzinę wielodzietną, a nie samo posiadanie Karty Dużej Rodziny przez poszczególnych członków tej rodziny, (np. zwolnienie 50% w opłacie nie obejmuje mieszkańców w sytuacji, gdy na nieruchomości zamieszkują tylko dwie osoby posiadające KDR). Właściciele nieruchomości, którzy do końca 2022 r. deklarowali zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny przez poszczególnych członków rodziny są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 stycznia 2023 r., ze wskazaniem dokumentacji uprawniającej do uzyskania zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. dokumentacji potwierdzającej zamieszkiwanie na nieruchomości przez rodzinę wielodzietną. 

Dla skorzystania z 50% zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi istotne jest zamieszkiwanie na nieruchomości przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 z późn.zm.).