Komunikat dot. ofert na dzierżawę Placu Biegańskiego

Oficjalne otwarcie złożonych ofert na dzierżawę dwóch części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego w Częstochowie, nastąpi w dniu 11.04.2023 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa.