UCHWAŁA NR 453.XXXIII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

UCHWAŁA NR 454.XXXIII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 24 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

UCHWAŁA NR 455.XXXIII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Wielkość czcionki
Kontrast