UCHWAŁA NR 303.XXIII.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

UCHWAŁA NR 350.XXVII.2020 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 303.XXIII.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Wielkość czcionki
Kontrast