REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG KOMUNALNYCH W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 881.2020 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Wielkość czcionki
Kontrast