Odbieramy odpady zielone od mieszkańców Częstochowy

Biorąc pod uwagę ilość odpadów w postaci odpadów zielonych i zgłaszane przez mieszkańców zapotrzebowanie na ich odbiór, od maja do końca sierpnia 2020 roku odbierzemy z nieruchomości zamieszkałych odpady ulegające biodegradacji ( w szczególności skoszoną trawę ) w następujący sposób:
✅Osoby segregujące odpady posiadające pojemnik na bioodpady wystawiają razem z pojemnikiem dodatkowo 3 worki z odpadami zielonymi zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
✅Osoby segregujące odpady posiadające pojemnik na bio i pojemnik na popiół – jak wyżej oraz dodatkowo mogą zgłosić chęć odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
✅Osoby niesegregujące odpadów, które posiadają pojemnik na popiół – zgłoszenie odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
✅Osoby niesegregujące odpadów, które nie posiadają pojemnika na popiół mogą zgłosić chęć odbioru maksymalnie 5 worków z odpadami zielonymi zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji w danej dzielnicy miasta

Zgłoszenie opróżnienia pojemnika na popiół z odpadów zielonych należy kierować na adres zgloszenia@cuk.czestochowa.pl minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy miasta.

Wielkość czcionki
Kontrast