Odbiór liści i drobnych gałęzi z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych

Jak co roku, Centrum Usług Komunalnych będzie bezpłatnie odbierać liście i drobne gałęzie z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w listopadzie i grudniu 2020 roku. Odpady będą odbierane w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy miasta.

Jeśli nie posiadasz pojemnika na bioodpady, odbiór liści i drobnych gałęzi należy zgłosić do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy poprzez wysłanie wiadomości na adres zgloszenia@cuk.czestochowa.pl lub telefonicznie 34 322 60 37.

Nadmiar odpadów, który nie zmieści się w pojemniku lub go nie posiadasz liście i drobne gałęzi należy wystawiać w zawiązanych workach.

Dodatkowo na terenie miasta zlokalizowanych jest 7 Terenowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Zielonych gdzie bez ograniczeń mieszkańcy Częstochowy mogą wyrzucać odpady zielone typu: trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie

  1. Tysiąclecie: ul. Wały Dwernickiego za punktem zlewnym ścieków dowożonych
  2. Wyczerpy: ul. Ugody 7a
  3. Północ: ul. Kutrzeby między nr 32 a garażami
  4. Błeszno: ul. Grzybowska – parking ogródków działkowych
  5. Wrzosowiak: ul. Cedrowa obok ogródków działkowych Hutnik
  6. Mirów: ul. Mirowska pomiędzy Ogródkami Relax i Gwarek
  7. Zawodzie: ul. Bystra – obok ogródków działkowych
odbiór liści listopad grudzień 1
Wielkość czcionki
Kontrast