Odpady problemowe (niebezpieczne)

grafika przedstawiająca odpady problemowe

Odpady problemowe (niebezpieczne) – to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Odpady problemowe (wymagające opakowania) powinny znajdować się w szczelnych  i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną etykietę umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

Pamiętaj aby NIE WYRZUCAĆ przeterminowanych leków do: – koszy domowych, lasów, ubikacji, bądź zlewu.

Według obowiązujących przepisów za odpady problemowe możemy uznać między innymi: 

  • odpady wielkogabarytowe: do tej grupy zalicza się przede wszystkim meble, materace czy dywany. Poza tym jest to również stary sprzęt sportowy (na przykład rowery bądź narty), akwaria, zabawki lub akcesoria kuchenne (o ile nie są zasilane elektrycznie), 
  • elektrośmieci: mowa o starym sprzęcie RTV i AGD, a także komputerach, telefonach, aparatach cyfrowych i innych urządzeniach elektronicznych. Do tej grupy zaliczamy także zużyte akumulatory i baterie, 
  • zużyte opony: zarówno te samochodowe, jak i przeznaczone do rowerów, wózków dziecięcych, motocykli i innych pojazdów, 
  • substancje niebezpieczne dla środowiska: między innymi środki ochrony roślin, przeterminowane leki i kosmetyki, oleje czy płynne paliwa. Również opakowania po takich substancjach.

Odpady problemowe można przekazać w ramach zbiórki tych odpadów prowadzonej przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych ( w skrócie MPZOP) funkcjonujący czasowo w wyznaczonych do tego celu miejscach zgodnie z harmonogramem dla danej dzielnicy. Harmonogram dostępny tutaj lub we własnym zakresie przekazać do:

SPSZOK – Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Punkt jest czynny cały rok i przyjmuje odpady od poniedziałku do piątki w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.

Adres:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Sobuczynie,
ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa.

Do punktu SPSZOK można oddać:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone, papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe
– odpady niebezpieczne – przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach, baterie, akumulatory, świetlówki, folie typu worki, reklamówki.

Wielkość czcionki
Kontrast