Odpady problemowe (niebezpieczne)

grafika przedstawiająca odpady problemowe

Odpady problemowe (niebezpieczne) – to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Odpady problemowe (wymagające opakowania) powinny znajdować się w szczelnych  i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną etykietę umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

Pamiętaj aby NIE WYRZUCAĆ przeterminowanych leków do: – koszy domowych, lasów, ubikacji, bądź zlewu.

Według obowiązujących przepisów odpady problemowe można oddać w następujących punktach:

NAZWA PUNKTU RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KIEDY I GDZIE

MPZOP- Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

- przeterminowane leki

- chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny o małych gabarytach

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki

Pojazd, który cztery razy do roku zatrzymuje się w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem dla danej dzielnicy.

MPZOW- Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych

m.in. meble, materace, dywany, duży sprzęt sportowy i zabawki, akcesoria kuchenne o ile nie są zasilane elektrycznie. Szczegółowy wykaz odpadów wielkogabarytowych w zakładce „odpady wielkogabarytowe”

Pojazd, który po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamieszkanej zatrzymuje się przy nieruchomości celem odebrania odpadów. Usługa jest realizowana nieodpłatnie raz do roku.

SPSZOK- Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

-papier

-metale i tworzywa sztuczne

-szkło

-opakowania wielomateriałowe

- przeterminowane leki i chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

- odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

- odpady biodegradowalne

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki

- zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony od taczek, rowerów, motocykli.

SPSZOK zlokalizowany jest w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z. o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.
Punkt czynny cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w soboty 10-15.

NAZWA PUNKTU RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW KIEDY I GDZIE

MPZOP- Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Problemowych

przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki

Pojazd, który cztery razy do roku zatrzymuje się w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem dla danej dzielnicy.

MPZOW- Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych

m.in. meble, materace, dywany, duży sprzęt sportowy i zabawki, akcesoria kuchenne o ile nie są zasilane elektrycznie. Szczegółowy wykaz odpadów wielkogabarytowych w zakładce „odpady wielkogabarytowe”

Pojazd, który po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamieszkanej zatrzymuje się przy nieruchomości celem odebrania odpadów. Usługa jest realizowana nieodpłatnie raz do roku.

SPSZOK- Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady biodegradowalne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowanych produktów leczniczych, w szczególności igły i strzykawki, zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony od taczek, rowerów, motocykli.

SPSZOK zlokalizowany jest w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z. o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.
Punkt czynny cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 oraz w soboty 10-15.