Odpady budowlane i rozbiórkowe

grafika przedstawiająca worki typu big bag

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstają podczas prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są bezpłatnie z terenu nieruchomości zamieszkanej, a ilość odebranych odpadów przez 3 lata nie może przekraczać 3 m³. Zgłoszenie odbioru odpadów obejmuje wskazanie adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych także numeru lokalu. 

Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych zaliczamy m.in.:

 • gruz: betonowy, ceglany i ceramiczny, 
 • usunięte tynki, gips, cement, 
 • płyty kartonowo-gipsowe, 
 • tapety, 
 • odpady instalacyjne,
 • materiały pokryć dachowych, 
 • elementy ceramiki (np. płytki, armatura ceramiczna), 
 • instalacje metalowe i PVC (np. wanny, armatura), 
 • złom i stal zbrojeniowa, 
 • odpady z drewna i tworzyw sztucznych, 
 • materiały izolacyjne, styropian budowlany. 


Nieruchomość zamieszkana jednorodzinna: 

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz pobranie worków BIG-BAG należy dokonać w:

Centrum Usług Komunalnych
al. Wolności 30
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 60 37
email: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl
godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Termin korzystania z worków big-bag max. do 3 miesięcy. W tym okresie należy telefonicznie ustalić termin odbioru zapełnionych worków bezpośrednio z firmą:

Centrum Usług Komunalnych
al. Wolności 30
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 60 37
email: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl
godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

 

Nieruchomość zamieszkana wielolokalowa (powyżej 7 lokali):

Obowiązkiem właściciela/ najemcy lokalu jest zgłoszenie do Zarządcy nieruchomości chęci pozbycia się odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zgłoszeń w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne mogą dokonywać tylko Zarządcy nieruchomości tj. wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe lub inny podmiot władający nieruchomością tylko drogą mailową ze wskazaniem numeru lokalu, którego dotyczy zgłoszenie, do: 

Centrum Usług Komunalnych
al. Wolności 30
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 60 37
email: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl
godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Odbiór worków BIG-BAG:

Remondis Sp. z o. o.,
ul. Radomska 12,
42-221 Częstochowa