Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Częstochowa

Dyrektor Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Częstochowa, oznaczonej w obrębie 150 jako działka nr 93/2 stanowiącej Plac Władysława Biegańskiego w Częstochowie, a oddanej w trwały zarząd CUK na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy.

Przedmiotem przetargu jest fragment placu o powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny.

Szczegóły na stronie: http://cuk.bip.czestochowa.pl/?cid=17&bip_id=236