Przyjazna Częstochowa – Zielona jest to zwrócenie się w stronę zieleni w mieście i stawianie na urządzanie nowych terenów zielonych w ramach współpracy z mieszkańcami. Zieleń w mieście to nie tylko duże parki, ale także skwery w naszym najbliższym otoczeniu. Chcemy każdego roku przeznaczać konkretną kwotę na nasadzenia drzew oraz zieleń w mieście. Stawiamy również na skwery czy tereny zieleni osiedlowej, konsekwentnie każdego roku powiększając te obszary

„Posadźmy drzewo w Częstochowie” to akcja zainaugurowana w roku 2017, zachęcająca częstochowian do zasadzenia własnego drzewka w mieście. Była odpowiedzią na masowe wycinki drzew na działkach prywatnych, na które pozwoliła liberalizacja ustawy o ochronie przyrody.

Poniżej informacja dotycząca organizacyjnych szczegółów uczestnictwa w akcji, wraz z wykazem terenów, gatunków i zasadami sadzenia drzewek.

W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień udziela ogrodnik miejski działający w ramach Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie pod nr telefonu: 533 338 578.

SZCZEGÓŁY AKCJI –  ,,POSADŹMY SWOJE DRZEWO”

W ramach akcji mieszkańcy kupują drzewa do posadzenia.

Wykaz terenów do obsadzenia:

  5. ul. Wypalanki/Poselska dz. nr 13/2 obr. 364, ilość drzew do posadzenia 30-40 sztuk

Tereny miejskie do nasadzeń można zlokalizować w miejskim geoportalu na stronie: e.czestochowa.pl.

Wyznaczanie miejsc do sadzenia drzew

Miejsca do posadzenia drzewa są każdorazowo wyznaczane przez ogrodnika miejskiego, dlatego też o zamiarze przystąpienia do akcji prosimy informować telefonicznie pod numerem tel. 533 338 578 lub elektronicznie na adres: amakuch@cuk.czestochowa.pl, aby umożliwić oznaczenie miejsca nasadzeń w terenie.

Drzewa powinny być posadzone we wskazanych miejscach.

Wykaz gatunków drzew liściastych i iglastych zawiera wykaz poniżej.

Informujemy mieszkańców, że termin sadzenia drzewek w okresie wiosennym upływa ok.15 kwietnia, natomiast termin jesiennego sadzenia drzew będzie trwał do ok. 15 listopada [w zależności od warunków atmosferycznych].

Nie dopuszcza się przenoszenia i sadzenia samosiewów wykopanych na naturalnych stanowiskach (lasy, pola porośnięte samosiewami), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone drzewko nie przyjmie się na nowym terenie.     

Zasady sadzenia drzew

Dołki dla sadzonych drzew należy wypełnić żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy częściowo usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią.

Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości, to jest by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają. Istotne jest również, aby dołek był o ok. 20 cm szerszy od bryły korzeniowej drzewka (jeśli taki nie jest – należy go powiększyć).

Ziemię wsypaną wokół drzewka ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę.

Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenia. Dalszą pielęgnacją nasadzeń będą zajmowały się służby miejskie.

Lista przykładowych punktów sprzedaży zlokalizowanych w Częstochowie i okolicach, w których można kupić drzewa do nasadzeń:

– Szkółka Drzew i Krzewów Kulas
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy aleja Jana Pawła II 2
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy ul. św. Rocha 219B

– Centrum Ogrodnicze „Garten”
Częstochowa, ul. Sosabowskiego 20a

– Centrum Ogrodnicze Dawid
Jaskrów, ul. Częstochowska 233

– Tomżyński Szkółka Roślin
Częstochowa, ul. Leśna 28

– EKOBRASS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Marek Kapusta, Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa 34

– Gospodarstwo Szkółkarskie „Wróblewscy”
Zenona Wróblewska, Borowno Kolonia, ul. Częstochowska 8.

Mniejsze powierzchnie do obsadzenia w celu zwiększenia terenów zieleni wśród zabudowy mieszkaniowej:

 1. ul. Czecha 25 – dz. nr 212/33 obr. 24, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk
 2. aleja Marszałkowska – dz. nr 190/3 obr. 22 (przy ul. Jankowskiego), ilość drzew do posadzenia 15-20 sztuk
 3. aleja Wojska Polskiego (za ekranami, przy Miejskim Przedszkolu nr 8) dz. nr 69/4 obr. 373, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk
 4. ul. Bardowskiego (w otoczeniu placu zabaw) dz. nr 1/41 obr. 279, ilość drzew do posadzenia 5-10 sztuk
 5. ul. Fertnera (w otoczeniu skate-parku i placu zabaw), dz. nr 178/2, 179/1 obr. 62, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk

Większe powierzchnie do obsadzenia:

 1. ul. Limanowskiego 152 – dz. nr 70/9 obr. 345, ilość drzew do posadzenia 20-30 sztuk
 2. bulwary nad Wartą (w okolicy pomnika Chrystusa, przy wodociagach) dz. nr 1/60 i 1/65 obr. 72 oraz dz. nr 20/2 obr. 110, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk
 3. ul. Kukuczki przy Lesie Aniołowskim (w otoczeniu parku dla psów) dz. nr 162 obr. 22, ilość drzew do posadzenia 20-30 sztuk
 4. ul. Kukuczki (w otoczeniu rozdzielni gazu) dz. nr 160/2 obr. 22, ilość drzew do posadzenia 20-30 sztuk,
1. Jarząb
2. Klon
3. Dąb
4. Lipa
5. Jesion
6. Grab

Drzewa iglaste

1. Sosna 

2. Modrzew

Sadzonki powinny spełniać wymogi stawiane drzewom sadzonym na terenach zieleni miejskiej, czyli:
– dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia na wysokości 100 cm min. 8 cm i wysokość 220-250 cm; sadzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Sadzonki powinny posiadać koronę złożoną przynajmniej
z 5 pędów.

– dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi – jak dla drzew liściastych).

Przyjazna Częstochowa – Zielona jest to zwrócenie się w stronę zieleni w mieście i stawianie na urządzanie nowych terenów zielonych w ramach współpracy z mieszkańcami. Zieleń w mieście to nie tylko duże parki, ale także skwery w naszym najbliższym otoczeniu. Chcemy każdego roku przeznaczać konkretną kwotę na nasadzenia drzew oraz zieleń w mieście. Stawiamy również na skwery czy tereny zieleni osiedlowej, konsekwentnie każdego roku powiększając te obszary

„Posadźmy drzewo w Częstochowie” to akcja zainaugurowana w roku 2017, zachęcająca częstochowian do zasadzenia własnego drzewka w mieście. Była odpowiedzią na masowe wycinki drzew na działkach prywatnych, na które pozwoliła liberalizacja ustawy o ochronie przyrody.

Poniżej informacja dotycząca organizacyjnych szczegółów uczestnictwa w akcji, wraz z wykazem terenów, gatunków i zasadami sadzenia drzewek.

W razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień udziela ogrodnik miejski działający w ramach Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie pod nr telefonu: 533 338 578.

POSADŹMY SWOJE DRZEWO

SZCZEGÓŁY AKCJI

W ramach akcji mieszkańcy kupują drzewa do posadzenia.

Wykaz terenów do obsadzenia:

Mniejsze powierzchnie do obsadzenia w celu zwiększenia terenów zieleni wśród zabudowy mieszkaniowej:

 1. ul. Czecha 25 – dz. nr 212/33 obr. 24, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk
 2. aleja Marszałkowska – dz. nr 190/3 obr. 22 (przy ul. Jankowskiego), ilość drzew do posadzenia 15-20 sztuk
 3. aleja Wojska Polskiego (za ekranami, przy Miejskim Przedszkolu nr 8) dz. nr 69/4 obr. 373, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk
 4. ul. Bardowskiego (w otoczeniu placu zabaw) dz. nr 1/41 obr. 279, ilość drzew do posadzenia 5-10 sztuk
 5. ul. Fertnera (w otoczeniu skate-parku i placu zabaw), dz. nr 178/2, 179/1 obr. 62, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk

Większe powierzchnie do obsadzenia:

 1. ul. Limanowskiego 152 – dz. nr 70/9 obr. 345, ilość drzew do posadzenia 20-30 sztuk
 2. bulwary nad Wartą (w okolicy pomnika Chrystusa, przy wodociagach) dz. nr 1/60 i 1/65 obr. 72 oraz dz. nr 20/2 obr. 110, ilość drzew do posadzenia 10-15 sztuk
 3. ul. Kukuczki przy Lesie Aniołowskim (w otoczeniu parku dla psów) dz. nr 162 obr. 22, ilość drzew do posadzenia 20-30 sztuk
 4. ul. Kukuczki (w otoczeniu rozdzielni gazu) dz. nr 160/2 obr. 22, ilość drzew do posadzenia 20-30 sztuk,
 5. ul. Wypalanki/Poselska dz. nr 13/2 obr. 364, ilość drzew do posadzenia 30-40 sztuk

Tereny miejskie do nasadzeń można zlokalizować w miejskim geoportalu na stronie: e.czestochowa.pl.

Wyznaczanie miejsc do sadzenia drzew

Miejsca do posadzenia drzewa są każdorazowo wyznaczane przez ogrodnika miejskiego, dlatego też o zamiarze przystąpienia do akcji prosimy informować telefonicznie pod numerem tel. 533 338 578 lub elektronicznie na adres: amakuch@cuk.czestochowa.pl, aby umożliwić oznaczenie miejsca nasadzeń w terenie.

Drzewa powinny być posadzone we wskazanych miejscach.

Wykaz gatunków drzew liściastych i iglastych zawiera wykaz poniżej.

Informujemy mieszkańców, że termin sadzenia drzewek w okresie wiosennym upływa ok.15 kwietnia, natomiast termin jesiennego sadzenia drzew będzie trwał do ok. 15 listopada [w zależności od warunków atmosferycznych].

Nie dopuszcza się przenoszenia i sadzenia samosiewów wykopanych na naturalnych stanowiskach (lasy, pola porośnięte samosiewami), ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesadzone drzewko nie przyjmie się na nowym terenie.

Gatunki drzew preferowane do posadzenia
Drzewa liściaste:

 1. Jarząb               
 2. Klon           
 3. Dąb             
 4. Lipa                
 5. Jesion              
 6. Grab

Drzewa iglaste

 1.  Sosna               
 2.  Modrzew    

Sadzonki powinny spełniać wymogi stawiane drzewom sadzonym na terenach zieleni miejskiej, czyli:
dla drzew liściastych wymagany jest obwód pnia na wysokości 100 cm min. 8 cm i wysokość 220-250 cm; sadzonki muszą być wyprodukowane w profesjonalnej szkółce drzew i krzewów oraz sprzedawane z zakrytym systemem korzeniowym (najlepiej w pojemnikach), gdyż jedynie takie gwarantują przyjęcie się drzewka. Sadzonki powinny posiadać koronę złożoną przynajmniej
z 5 pędów.

dla drzew iglastych wymagana jest wysokość min. 100 cm, a drzewka powinny być właściwie rozgałęzione i koniecznie z bryłą korzeniową, która nie może rozpaść się podczas sadzenia (pozostałe uwagi – jak dla drzew liściastych).

Zasady sadzenia drzew

Dołki dla sadzonych drzew należy wypełnić żyzną ziemią, którą podczas sadzenia należy częściowo usunąć z dołka i odłożyć obok niego tak, aby można było w zagłębieniu umieścić bryłę korzeniową drzewa i zasypać pozostałą żyzną ziemią.

Ważne jest, aby umieszczone w dołku drzewo znalazło się na odpowiedniej głębokości, to jest by górna powierzchnia bryły korzeniowej znalazła się na poziomie gruntu rodzimego. Drzewa sadzone za płytko lub za głęboko źle rosną i często stopniowo zamierają. Istotne jest również, aby dołek był o ok. 20 cm szerszy od bryły korzeniowej drzewka (jeśli taki nie jest – należy go powiększyć).

Ziemię wsypaną wokół drzewka ugnieść (lekko udeptać), z pozostałej jej części uformować dookoła, w odległości ok. 30 cm od pnia „wałek ziemny”, a następnie podlać roślinę.

Pozostaje jeszcze zabezpieczenie drzewka palikiem, przywiązanie pnia do palika w tzw. ósemkę i uporządkowanie otoczenia. Dalszą pielęgnacją nasadzeń będą zajmowały się służby miejskie.

Lista przykładowych punktów sprzedaży zlokalizowanych w Częstochowie i okolicach, w których można kupić drzewa do nasadzeń:

– Szkółka Drzew i Krzewów Kulas
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy aleja Jana Pawła II 2
Punkt sprzedaży w Częstochowie przy ul. św. Rocha 219B

– Centrum Ogrodnicze „Garten”
Częstochowa, ul. Sosabowskiego 20a

– Centrum Ogrodnicze Dawid
Jaskrów, ul. Częstochowska 233

– Tomżyński Szkółka Roślin
Częstochowa, ul. Leśna 28

– EKOBRASS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Marek Kapusta, Rzerzęczyce, ul. Ogrodowa 34

– Gospodarstwo Szkółkarskie „Wróblewscy”
Zenona Wróblewska, Borowno Kolonia, ul. Częstochowska 8.