Uwaga! Informacje dotyczące składania deklaracji drogą mailową!

UWAGA!

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i każde inne pisma mogą być składane do Centrum Usług Komunalnych elektronicznie, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres skrytki: /CUKCZESTOCHOWA/ SkrytkaESP.  Dokumenty składane drogą elektroniczną należy opatrzyć profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 Właściciele nieruchomości niedysponujący podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, po wypełnieniu deklaracji winni ją podpisać i przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, dopiero wówczas wypełnią ciążący na nich obowiązek. W celu wyznaczenia terminu wizyty osobistej należy wcześniej skontaktować się z Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, dzwoniąc pod numer telefonu: (34) 322-60-37 (wewn. 2, Sekcja Deklaracji).

Wielkość czcionki
Kontrast