Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

wew. 1 OBSŁUGA INTERESANTA

– zgłoszenia i reklamacje dotyczące odbioru odpadów, pojemników, worków oraz odpadów remontowo- budowlanych i wielkogabarytowych.

wew. 2 SEKCJA DEKLARACJI

– składanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

wew. 3 SEKCJA OPŁAT I KSIĘGOWOŚCI

– weryfikacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami, zaległości, nadpłaty, upomnienia

wew. 4 SEKCJA WINDYKACJI

– upomnienia, tytułu wykonawcze