Zmiana sposobu naliczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

Dnia 01.01.2023 roku wchodzi w życie Uchwała nr 907.LXVII.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zmieniająca sposób naliczenia tej opłaty. 

Obowiązkiem właściciela takiej nieruchomości jest zaktualizowanie złożonej deklaracji.

Druk deklaracji do pobrania poniżej: