Zmiana stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Częstochowy od 1 października nastąpiła zmiana stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności oraz górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Treści uchwał dostępne są w zakładce informacji prawnych/aktów prawa miejscowego.

Wielkość czcionki
Kontrast