Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie.

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na utrzymanie i pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w tym: sanitarnych, redukcyjnych, technicznych, prześwietlających i korygujących.

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2023 r. godz: 10:00. Szczegóły: http://cuk.bip.czestochowa.pl/index.php?app=przetargi&nid=173&y=0&status=1