Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie miasta Częstochowy obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, ale także powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. Sprawdź gdzie oddać selektywnie zebrane odpady komunalne [zobacz więcej]:

grafika przedstawiająca pojemniki typu dzwon

TOPSZOk

Terenowe Ogólnodostępne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (TOPSZOK) rozmieszczone są na terenie całego miasta i składają się z trzech pojemników, żółtego - tworzywa sztuczne i metale, zielonego - szkło i niebieskiego - papier.

grafika przedstawiająca TOPSZOK-kontener

TPSZOZ

Terenowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (TPSZOZ) to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy w wyznaczonych do tego miejscach w celu zbiórki odpadów zielonych, czyli trawy, liści, gałęzi i krzewów.

grafika przedstawiająca SPSZOK-Sobuczyna

SPSZOK

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to kompleksowo wyposażony obiekt do zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Częstochowy.

Znajdź najbliższy punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Ogólnodostępne pojemniki na tworzywa sztuczne, makulaturę, papier oraz elektrośmieci

grafika przedstawiająca kobietę trzymającą odpady w postaci plastikowych butelek PET

Jak poprawnie segregować odpady

Drogi Mieszkańcu Częstochowy. Dowiedz się jak prawidłowo segregować swoje odpady. Co i gdzie wrzucać, z jakich pojemników możesz skorzystać.  

Inne odpady

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Miasta Częstochowa zapewnia bezpłatnie odbiór odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, odpadów problemowych czy też elektrośmieci. Są jednak pewne zasady i reguły, które mieszkańcy Częstochowy muszą spełnić, aby taki odbiór był zrealizowany nieodpłatnie. Dowiedz się co Ci przysługuje, jak zgłosić odbiór, co i gdzie możesz oddać.

Odwiedź Centrum Usług Komunalnych na: