Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z Uchwałą Nr 495.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r., opłaty dla mieszkańców Częstochowy wynoszą:

  • 9,60 zł za 1m3 zużytej wody od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie wielolokalowej;
  • 29,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej; 

Wprowadza się podwyższenie kwoty opłaty w przypadku braku wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych drogą decyzji administracyjnej do kwot: 

  • 19,20 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku zabudowy wielolokalowej; 
  • 58,00 zł od osoby w przypadku zabudowy jednorodzinnej

Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 34 322 60 37
email: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl

Zapoznaj się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych

Wiedza na temat odpadów komunalnych na stronach zewnętrznych

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Sprawdź, czy odpowiedź na nurtujące Cię pytanie nie znajduje się w naszym zestawieniu najczęściej zadawanych pytań.

Dodatkowe informacje o podmiotach odbierających odpady, o miejscach zagospodarowania odpadami oraz o adresach punktów zbierania innych odpadów problemowych.

Wszelkiego rodzaju ulotki, plakaty, logotypy i inne materiały edukacyjne

Sprawdź zawartość deklaracji dostępności Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie według standardów WCAG 2.1

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Na terenie miasta Częstochowy obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, ale także powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych. Sprawdź gdzie oddać selektywnie zebrane odpady komunalne [zobacz więcej]:

grafika przedstawiająca pojemniki typu dzwon

TOPSZOk

Terenowe Ogólnodostępne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (TOPSZOK) rozmieszczone są na terenie całego miasta i składają się z trzech pojemników, żółtego - tworzywa sztuczne i metale, zielonego - szkło i niebieskiego - papier.

grafika przedstawiająca TOPSZOK-kontener

TPSZOZ

Terenowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (TPSZOZ) to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy w wyznaczonych do tego miejscach w celu zbiórki odpadów zielonych, czyli trawy, liści, gałęzi i krzewów.

grafika przedstawiająca SPSZOK-Sobuczyna

SPSZOK

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to kompleksowo wyposażony obiekt do zbierania odpadów komunalnych niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Częstochowy.

Znajdź najbliższy punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Ogólnodostępne pojemniki na tworzywa sztuczne, makulaturę, papier oraz elektrośmieci

grafika przedstawiająca kobietę trzymającą odpady w postaci plastikowych butelek PET

Jak poprawnie segregować odpady

Drogi Mieszkańcu Częstochowy. Dowiedz się jak prawidłowo segregować swoje odpady. Co i gdzie wrzucać, z jakich pojemników możesz skorzystać.  

Inne odpady

W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina Miasta Częstochowa zapewnia bezpłatnie odbiór odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, odpadów problemowych czy też elektrośmieci. Są jednak pewne zasady i reguły, które mieszkańcy Częstochowy muszą spełnić, aby taki odbiór był zrealizowany nieodpłatnie. Dowiedz się co Ci przysługuje, jak zgłosić odbiór, co i gdzie możesz oddać.

Odwiedź Centrum Usług Komunalnych na:

Wielkość czcionki
Kontrast
logo Centrum Usług Komunalnych

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że na mocy uchwały nr 454.XXXIII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie uległ zmianie administrator Państwa danych osobowych wykorzystywanych w ramach prowadzenia spraw z zakresu systemu gospodarowania odpadami – m.in. w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnego podejmowania czynności windykacyjnych z tego tytułu. Od 1 stycznia 2021 r. jest nim Centrum Usług Komunalnych (dalej: „CUK”) z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Nowowiejskiego 10/12.

Zakres i cel przetwarzanych danych nie uległ zmianie.

Poniżej zamieszczona została klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ewentualnego podejmowania czynności windykacyjnych z tego tytułu. Ponadto szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone będą na stronie internetowej CUK (www.cuk.czestochowa.pl) w Poradniku Interesanta w ramach opisu konkretnej sprawy albo będą elementem formularza lub wniosku. 

Z poważaniem

Marika Komorowska

Dyrektor