Drogi mieszkańcu miasta Częstochowa

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w minimalnym ( czyli 5-cio pojemnikowym) systemie jest obowiązkiem każdego z nas. Wynika ona z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, której art. 23 ust. 1 wprost wskazuje, że „odpady są zbierane w sposób selektywny”. O tym, jak prawidłowo zbierać frakcje odpadów stanowi Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (czytaj więcej na ten temat tutaj).

A co się dzieje gdy prawidłowa segregacje nie jest prowadzona?:

  • W PRZYPADKU GDY ZOSTANIE STWIERDZONA NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PRACOWNIKA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW, na pojemnik ZOSTANIE PRZYKLEJONA NAKLEJKA W KOLORZE ŻÓŁTYM Z INFORMACJĄ POUCZAJĄCĄ TJ.
  • W PRZYPADKU KOLEJNEJ STWIERDZONEJ NIEPRAWIDŁOWOŚCI CO DO SEGREGACJI ODPADÓW ZOSTANIE PRZYKLEJONA CZERWONA NAKLEJKA, A CO ZA TYM IDZIE
    NALICZONA PODWYŻSZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W celu uniknięcia przyklejenia czerwonej kartki, należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie miasto Częstochowa. 

MIESZKAŃCU PRZYPILNUJ I ZADBAJ O TO ABY ODPADY KOMUNALNE ZNALAZŁY SIĘ ZGODNIE ZE SWOIM PRZEZNACZENIEM. WIĘCEJ INFORMACJI O ZASADACH SEGREGACJI ZNAJDZIESZ NA STRONIE: 

https://cuk.czestochowa.pl/jak-poprawnie-segregowac