Na terenie miasta Częstochowy obowiązuje selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

Odpady powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, które należy selektywnie zbierać to:

1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz opakowania ulegające biodegradacji,
7) popioły z palenisk,
8) odpady zielone,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe.

Jeśli mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej otrzymujesz:

 • pojemnik na odpady komunalne zmieszane, 
 • pojemnik na odpady komunalne biodegradowalne, 
 • pojemnik na popiół, 
 • żółty worek z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal, 
 • zielony worek z przeznaczeniem na szkło, 
 • niebieski worek z przeznaczeniem na papier.

Jeśli mieszkasz w zabudowie wielorodzinnej wytwarzane odpady komunalne oddajesz do wyznaczonego Punktu Gromadzenia Odpadów – tzw. PGO (tzw. wiata śmietnikowa).

Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przeznaczone są Terenowe Ogólnodostępne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które rozmieszczone są na terenie całego miasta i składają się z trzech kolorowych pojemników ( są to pojemniki typu ,,dzwon” lub pojemniki o pojemności 1100 litrów).

TOPSZOK

grafika przedstawiająca dzwon

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (TOPSZOK) rozmieszczone są na terenie całego miasta i składają się z trzech pojemników, w których zbierane są następujące frakcje odpadów:

 • ŻÓŁTY – opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania z metalu,
 • ZIELONY – szkło lub opakowania szklane,
 • NIEBIESKI – papier, tektura, opakowania papierowe, opakowania tekturowe.

Przypominamy, iż od 1 lipca zmienił się sposób postępowania z odpadami zielonymi wytworzonymi na nieruchomościach zamieszkanych. Odpady zielone możemy:

 • gromadzić w odpowiednich pojemnikach, w kolorze brązowym, przeznaczonych na odpady komunalne ulegające biodegradacji. Do takich odpadów zaliczamy trawę, liście i chwasty. 

lub

 • we własnym zakresie dostarczyć do Terenowych Ogólnodostępnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (TOPSZOZ), dostępnych na terenie miasta Częstochowy lub też dostarczyć do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (SPSZOZ).

TPSZOZ

grafika przedstawiająca TPSZOZ na terenie miasta Częstochowa

TPSZOZ (Terenowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Zielonych) to kontenery ustawiane w poszczególnych dzielnicach Gminy Miasta Częstochowy w wyznaczonych do tego miejscach w celu zbiórki odpadów zielonych.

Każdy mieszkaniec we własnym zakresie może zawieść odpady typu: trawa, liście i gałęzie do kontenerów TPSZOZ w wskazanych lokalizacjach.

TPSZOZ funkcjonują w okresie całego roku, za wyjątkiem stycznia, sześć razy w miesiącu w każdej dzielnicy.
Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu.

Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych dla danej dzielnicy, podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy.

WYKAZ TPSZOZ w Częstochowie

Błeszno: – ul. Grzybowska teren Ogródków Działkowych; 

Północ: – ul. Kutrzeby miedzy nr 32 a garażami; 

Tysiąclecie: – Ul. Wały Dwernickiego obok stacji wodociągów 

Wrzosowiak: – Ul. Cedrowa obok ogródków działkowych Hutnik; 

Wyczerpy: – Ul. Ugody 7A; 

Zawodzie: – Ul. Bystra – obok ogródków działkowych;

Lisiniec: – ul. Wejherowska – obok cmentarza komunalnego. 

Harmonogram odbioru odpadów zielonych z TPSZOZ dostępny jest tutaj

 

SPSZOK

grafika przestawiająca SPSZOK w Sobuczynie

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie. SPSZOK to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy. Punkt działa w trybie samoobsługowym, a do specjalnych kontenerów i pojemników można wyrzucić odpady komunalne selektywnie zebrane tj.:

 • odpady remontowe
  – gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia,
  – drewno (nie zwierające papy),
  – szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone, 
 • metale
 • szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe i białe.
 • odpady zielone:
  – liście, trawy, słoma,gałęzie, 
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
 • tworzywa sztuczne:
  – odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach, 
 • zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg (rocznie z 1 nieruchomości do 10 szt. opon o łącznej masie nie większej niż 0,15 Mg), opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli),  
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  – lodówki, telewizory, monitory, sprzęt RTV i AGD, 
 • odpady niebezpieczne:
  – przeterminowane lekarstwa,
  – środki ochrony roślin,
  – kwasy,
  – rozpuszczalniki,
  – farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,
  – baterie i akumulatory,
  – świetlówki, 
 • folie typu worki, reklamówki
 • makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe).

Dane adresowe SPSZOK:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

ul. Konwaliowa 1

Sobuczyna

42-263 Wrzosowa 

tel. 34 327 53 20; 34 327 52 66

Godz. otwarcia: 

Pon – Pt: od 8:00 do 18:00

Sobota: od 10:00 do 15:00