Odpady wielkogabarytowe

grafika przedstawiająca odpady typu wielkogabaryty

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci. 

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m. in.: meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, stoły, krzesła, szafy, tapczany, materace itp. o dużych gabarytach. Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest możliwy luzem lub w kontenerze i  przysługuje na każdą nieruchomość zamieszkałą BEZPŁATNIE raz w roku.

 Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do:

Centrum Usług Komunalnych
al. Wolności 30
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 60 37
email: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl
godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Po dokonaniu zgłoszenia w CUK, Wykonawca telefonicznie ustali termin podstawienia kontenera lub odbioru odpadów luzem.

Odbiór zapełnionego kontenera z odpadami wielkogabarytowymi lub odpadów wystawionych luzem, należy zgłosić do:

Centrum Usług Komunalnych
al. Wolności 30
42-200 Częstochowa
tel. 34 322 60 37
email: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl
godziny otwarcia biura: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

Odpady wielkogabarytowe odbierane są również przez pojazd zwany MPZOW (Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Wielkogabarytowych), który po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zamieszkanej zatrzymuje się przy nieruchomości celem odebrania odpadów.

Nieruchomość zamieszkana wielolokalowa (powyżej 7 lokali).

W zabudowie wielolokalowej zgłoszenia prosimy kierować do zarządcy nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub osoby władającej nieruchomością, która winna zgłoszenie przekazać do Wykonawcy.