Ruszamy z akcją "Kompostujesz, zyskujesz". Do rozdania mamy 130 sztuk bezpłatnych kompostowników.

O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec Częstochowy, który:

  • posiada aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w której jest/będzie zgłoszony przydomowy kompostownik,
  • nie zalega w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich,
  • dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji,
  • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,

Kompostowniki użyczane są mieszkańcom na okres 12 miesięcy. Po tym czasie przechodzą na własność użytkownika.

Aby przystąpić do akcji należy pobrać wniosek o użyczenie kompostownika i uzupełniony złożyć w Centrum Usług Komunalnych                           w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15.

Po rozpatrzeniu wniosku możliwym będzie odbiór kompostownika we wskazanym terminie w siedzibie Centrum Usług Komunalnych                 w Częstochowie Al. Wolności 30.

O przyznaniu bezpłatnego kompostownika, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie pytania należy kierować do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, Sekcji Informacji, Promocji i Edukacji pod numerem telefonu 34 322 60 37 wew. 1 lub e-mail: cuk@cuk.czestochowa.pl

Do pobrania:

  • Wniosek o użyczenie kompostownika
  • Umowa o użyczenie kompostownika