Odbiór odpadów zielonych od 1 lipca 2020 roku.

Od lipca 2020 roku zmienia się sposób bezpłatnego odbioru odpadów zielonych bezpośrednio od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zamieszkałej. Odpady zielone odbieramy w następujący sposób:

Osoby posiadające pojemnik na bioodpady wystawiają razem z pojemnikiem dodatkowo 3 worki z odpadami zielonymi zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
Osoby, które posiadają pojemnik na popiół – konieczność zgłoszenia odbioru odpadów zielonych z pojemnika na popiół plus maksymalnie 3 worki zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji w danej dzielnicy.
Osoby oczekujące na pojemniki do gromadzenia bioodpadów mogą zgłosić chęć odbioru 5 worków z odpadami zielonymi w terminie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ulegających biodegradacji.

Worki z odpadami zielonymi należy wystawić przed posesję, w widocznym z ulicy i dostępnym dla firmy odbierającej odpady miejscu od godziny 6:00 rano w dniu zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych.

Do gromadzenia odpadów zielonych można używać prywatnych worków foliowych lub worków dostępnych w biurze Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie , ul. Nowowiejskiego 10/12 po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu 34 322 60 37.

Zgłoszenie odbioru odpadów należy kierować na adres zgloszenia@cuk.czestochowa.pl lub telefonicznie 34 322 60 37 minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów biodegradowalnych w danej dzielnicy miasta.

Dodatkowo na terenie miasta zlokalizowanych jest 7 Terenowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Zielonych* gdzie bez ograniczeń mieszkańcy Częstochowy mogą wyrzucać odpady zielone typu: trawa, liście chwasty, drobne gałęzie.

Tysiąclecie: ul. Wały Dwernickiego za punktem zlewnym ścieków dowożonych
Wyczerpy: ul. Ugody 7a
Północ: ul. Kutrzeby między nr 32 a garażami
Błeszno: ul. Grzybowska – parking ogródków działkowych
Wrzosowiak: ul. Cedrowa obok ogródków działkowych Hutnik
Mirów: ul. Mirowska pomiędzy Ogródkami Relax i Gwarek
Zawodzie: ul. Bystra – obok ogródków działkowych

*liczba lokalizacji podana na dzień 30.06.2020

Wielkość czcionki
Kontrast