Ogłoszono postępowania przetargowe

– Ogłoszono postępowanie przetargowe na odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Częstochowa obsługi punktów selektywnej zbiórki – odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone. Termin składania ofert do 22 lipca 2022 godz. 10:00.
 
– Ogłoszone postępowanie przetargowe na rewitalizację Placu Pamięci Narodowej, termin nadsyłania ofert do 12 lipca godz. 10:00
 
 
Wielkość czcionki
Kontrast