Ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Uzupełnienie nasadzeń krzewów w III Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

Do uzupełnienia nasadzeń są zieleńce w pasie drogowym Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na odcinku od Placu Biegańskiego do ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki, już obsadzone krzewami i drzewami. Krzewy objęte zamówieniem winny być posadzone w miejscach gdzie krzewy wypadły lub zostały zniszczone.
 
Zamówienie obejmuje:
· zakup materiału roślinnego,
· posadzenie 2190 sztuk roślin,
· pielęgnację gwarancyjną od odbioru nasadzeń do 18.05.2023 r.