Ważna informacja! zmiany organizacyjne w Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie

Od 1 stycznia 2021 rozszerzono zakres działania CUK – zmiany mają m.in. usprawnić koordynację prac w sferze utrzymania porządku na zielonych terenach miasta.

Dotychczas zadania własne Gminy Miasto Częstochowa wykonywane przez CUK –  i określone w jego statucie –  obejmowały prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację określonych usług, nadzorowanie i kontrolę sposobu realizacji tych usług (z zakresu działalności CUK), rozliczanie finansowe podmiotów dostarczających takich usług na rzecz miasta oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie. 

 Po zmianach, które radni wprowadzili w uchwale z grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Komunalnych, jej działalność – obok utrzymania czystości i porządku w mieście oraz pielęgnacji miejskiej zieleni – obejmie również utrzymanie rowerów miejskich i zarządzanie nimi, a także utrzymanie placów rekreacji ruchowej, placów zabaw, fontann, małej architektury i zarządzanie tymi obiektami. 

 

Dotychczasowe numery telefonów i adresy pozostają bez zmian.
Szczegóły znajdą Państwo  w zakładce PORADNIK INTERESANTA

Opłaty i deklaracje za gospodarowanie odpadami

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
Al. Wolności 30,
42-217 Częstochowa
tel. 34 370 71 40 lub tel. 34 370 71 41
email: cuk@cuk.czestochowa.pl

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
ul. Nowowiejskiego 10/12

42-202 Częstochowa
tel. 34 322 60 37  
email: cuk@cuk.czestochowa.pl

 

Dokumenty, deklaracje oraz pisma można zostawiać w obu miejscach, tj.

Al. Wolności30

ul.Nowowiejskiego 10/12

oraz za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

 

Wielkość czcionki
Kontrast