Akcja Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska #Zabierz5zLasu

Przypominamy o akcji Lasy Państwowe i Ministerstwo Środowiska #Zabierz5zLasu, polegającej na zebraniu podczas leśnego spaceru 5 śmieci i wyrzuceniu ich do śmietnika.

Odpady, takie jak puste butelki, torebki foliowe, papierowe opakowania mogą stanowić zagrożenie dla leśnych zwierząt.

Dajmy dobry przykład i inspirujmy innych do pozytywnego działania na rzecz ochrony środowiska i czystości lasów.

Wielkość czcionki
Kontrast