Pierwsze koszenia trawy już za nami

Informujemy, iż rozpoczynamy pierwsze koszenie wybranych trawników terenów miejskich zlokalizowanych w Częstochowie.Zakres i częstotliwość koszenia uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę panującą suszę, prace pielęgnacyjne polegające na koszeniu traw zlecane są w przypadku realizacji niezbędnych robót, w minimalnym i koniecznym zakresie. 🌿🌳Pierwsze ograniczenia w koszeniu miejskich trawników służby miejskie wprowadziły w roku 2018. W roku 2019 pierwsze koszenie odbywało się w kwietniu, ale w okresie suszy (lipiec -sierpień) wykoszenia zostały wstrzymane. W roku 2020 po ostatnich opadach trawniki szybko przyrosły co spowodowało rozpoczęcie prac. W pierwszej kolejności rozpoczęły się prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na obiektach typu: place zabaw, siłownie plenerowe, jak również miejsca stanowiące „wizytówkę” miasta Częstochowy. Pracownicy Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie na bieżąco sprawdzają tereny miejskie i analizują zasadność koszenia pod kątem zagrożenia bezpieczeństwa.
🌿🌳Z uwagi na zmiany klimatu, jakie w ostatnich latach obserwujemy, koszenie trawników przyulicznych zostało świadomie ograniczone. Wprowadzone zróżnicowane koszenie uwzględniać będzie warunki pogodowe i potrzeby danego terenu. 🌿🌳Trawniki koszone będą w miarę potrzeb, z uwzględnieniem warunków pogodowych. 🌿🌳Częściej koszone będą trawniki reprezentacyjne zlokalizowane w ścisłym centrum, oraz na obiektach typu: place zabaw, siłownie plenerowe, ciągi pieszo – komunikacyjne, miejsca stanowiące „wizytówkę” miasta Częstochowy, jak również trawniki znajdujące się przy skrzyżowaniach i miejscach o dużym natężeniu ruchu w ramach infrastruktury pasa drogowego, gdzie zabieg koszenia jest konieczny z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie widoczności użytkownikom. 🌿🌳Z myślą o środowisku i zapowiadającą się suszą będą zostawiane naturalne łąki, które ochronią zanikającą bioróżnorodność, a wyższa trawa pomoże zachować wilgoć. ➡️➡️➡️Podsumowując, Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie jest otwarte na sugestie z Państwa strony, mające na celu wspólne dążenie do zmiany estetyki zieleni. Stoimy na stanowisku, że zieleń w miastach oznacza nie tylko korzyści dla środowiska, lecz także może sprzyjać dobremu samopoczuciu mieszkańców, a nawet wspomagać walkę z chorobami cywilizacyjnymi.
Wielkość czcionki
Kontrast