Ruszył odbiór choinek świątecznych.

Do końca lutego 2024 roku będziemy odbierać świąteczne drzewka z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej. Odbiór choinek odbywać się będzie w terminie odbioru odpadów biodegradowalnych, a w zabudowie wielolokalowej w każdą środę. Choinki należy umieszczać w PGO – Punkcie Gromadzenia Odpadów czyli w miejscu, w którym właściciele nieruchomości składają odpady komunalne. W przypadku zabudowy jednorodzinnej są to miejsca, w których znajdują się pojemniki na odpady komunalne, w przypadku zabudowy wielolokalowej są to wiaty śmietnikowe.

Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych dzielnic.