Ogólnodostępne pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków

Do użytku mieszkanek i mieszkaniowców Częstochowy zostały przekazane ogólnodostępne pojemniki służące do zbiórki przeterminowanych leków.

Przeterminowane leki są odpadami niebezpiecznymi. Jest to szczególny rodzaj odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie dla środowiska.

Specjalistyczne pojemniki, wykonane ze stali nierdzewnej, trzy komory wrzutowe odpowiednio na: tabletki i kapsułki, syropy i krople, strzykawki i produkty pochodzące z domowej iniekcji, stanęły w dwóch lokalizacjach:

  • Al. Wolności 30- teren Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie
  • Waszyngtona 5- przy budynku Urzędu Miasta Referatu Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich

* Pojemniki przeznaczone tylko na odpady pochodzące z gospodarstw domowych.