Wzory deklaracji

grafika wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

W związki z licznymi pytaniami mieszkańców zabudowy jednorodzinnej dotyczącymi poprawności wypełniania deklaracji w związku ze zwolnieniami z opłat z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, przydomowego kompostownika oraz dochodu nie przekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, umieszczamy poniżej wzory deklaracji przygotowane przez Wydział Podatków i Opłat. 

Przypominamy, że wszelkie zmiany w deklaracjach w postaci korekt czy nowych deklaracji należy składać w Urzędzie Miasta, Wydział Podatków i Opłat, Al. Wolności 30

  • WZÓR deklaracji – nieruchomość zamieszkana korzystajaca ze zwolnienia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz dochdu nie przekraczajacego kwoty świadczeń MOPS
  • WZÓR deklaracji – nieruchomość zamieszkana korzystajaca ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, Kart Dużej Rodziny oraz dochdu nie przekraczajacego kwoty świadczeń MOPS
  • WZÓR deklaracji – nieruchomość zamieszkana korzystająca ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika.
  • WZÓR deklaracji – nieruchomość zamieszkana nie korzystająca ze zwolnień w opłacie.
Wielkość czcionki
Kontrast